Ny omsetningsrekord, akseptabel lønnsomhet og solid strategisk utvikling.

Head Energy Gruppen rapporterer foreløpig 2022 omsetning på mNOK 978, opp 51% sammenlignet med 2021 omsetningen. Resultatmarginen er noe ned i 2022, hovedsakelig grunnet sterk vekst i segmenter med begrenset marginpotensiale og etablering av nye virksomheter

Foreløpige 2022-tall gir en driftsresultatmargin (EBITDA) på 5,1%, ned fra 5,4% i 2021. Marginnedgangen skyldes fortsatt solid vekst i konsulentvirksomheten, som er preget av sterk konkurranse og begrenset marginpotensiale, sammenlignet med øvrige avdelinger, samt flere ny-etableringer. De nye avdelingene behøver noe tid før tilfredsstillende lønnsomhet etableres. I norske kroner øker driftsresultatet (EBITDA) ca. 43% i 2022, sammenlignet med 2021.

Den norske konsulentavdelingen er fortsatt største enhet i Head Energy Gruppen, men øvrige virksomheter, som driver engineering- og prosjekteringsvirksomhet, herunder Bygg & Infrastruktur, Offshore Wind, og Engineering mot offshorerelaterte energikunder, leverte betydelig høyere omsetning og marginer i 2022 sammenlignet med 2021, og høyere omsetningsvekst enn Head Energy Consulting.

Ordreboken ved utgangen av 2022 er på rekordhøye mNOK 1.150, en økning på ca. mNOK 395 sammenlignet med desember 2021.

Ordrebokveksten reflekterer en totalt sett positiv markedssituasjon og tilfredsstillende etterspørsel i alle Head Energys markedssegmenter – det knytter seg størst generell usikkerhet til utsiktene for Bygg & Anleggsrelatert virksomhet og til konsekvensene av de nye innleiereglene i Norge som den norske regjeringen har innført. Head Energys Engineering- og prosjekteringsavdelinger, både i Norge og Danmark, har solid ordrebok ved inngangen til 2023 og venter lønnsom vekst. Virksomheten i Sverige utvikler seg positivt og vil ekspandere ytterligere i 2023.

Totalt sett forventer Head Energy Gruppen omsetningsvekst også i 2023, men noe lavere marginer, hovedsakelig grunnet den norske regjeringens nye satser for arbeidsgiveravgift.

Head Energy Gruppen fortsetter det strategiske arbeidet med å utvikle virksomheten i tråd med vedtatte planer og er tilfreds med totalsituasjonen ved inngangen til 2023.

Bergen, 7 februar 2023

Torbjørn Kvalsund,
CFO Head Energy Group