Datterselskaper i Head Energy Gruppen:

EPCI(C) prosjekter, V&M tjenester og studier på offshore installasjoner og landanlegg.

Design & engineering, subsea-kommunikasjon, kontrollsystemer, softwareutvikling, og subsea-teknologi.

Prosjektadministrasjon og Eiendomsjuridiske tjenester.

Arealplanlegging, landskap, vann- & avløpsprosjektering, samferdselsprosjektering.

Brannprosjektering av bygg og risikorådgivning.

Konsulenttjenester rettet mot olje & gass, fornybar energi, bygg, anlegg & infrastruktur, og industri.

Konsulenttjenester rettet mot havvind.

Høyspent-prosjektering rettet mot vindkraft og kraftverk.

Konsulenttjenester rettet mot havvind.

Konsulenttjenester rettet mot industri.