ett steg foran

Head Energy har et tverrfaglig miljø som løser krevende oppdrag og sikrer god gjennomføring av ditt prosjekt.

Vi leder byggeprosjekter fra A til Å, tilbyr tjenester innen arealplanlegging, kommunalteknikk og samferdsel og vi detaljprosjekterer vei, vann og avløp.

Vi jobber for og med private og offentlige byggherrer, utbyggere, entreprenører og arkitektkontor.

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat rundt ditt prosjekt.

Prosjektadministrasjon

Vår PA-avdeling har bred erfaring fra de ulike ytelsene innen prosjektadministrasjon. Vi utfører oppdrag for både offentlige og private byggherrer og håndterer oppgaver av ulik størrelse og kompleksitet. God prosjektadministrasjon er avgjørende for et godt resultat og vi er bevisste på vår rolle i oppdragene. Vi bidrar gjerne allerede fra tidlig planleggingsfase for å sikre et godt utgangspunkt og ønsker å være en engasjert og trygghetsskapende partner for deg som kunde helt frem til realisering. Head Energys PA-avdeling i Stavanger gjør komplett ledelse, styring og utvikling av prosjekter i tett samarbeid med kunde.

Ytelser

 • Prosjektutvikling
 • Prosjektledelse
 • Byggeledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • Byggherreombud
 • SHA- KU/KP (koordinator for utførelse/ prosjektering)
 • Byggelånskontroll
 • Ansvarlig søker

Kontaktperson

Bengt FrantzenAvdelingsleder PA / Prosjektleder

Arealplanlegging

Vi tilbyr tjenester innenfor arealplanlegging, og utarbeider reguleringsplaner for alle typer områder og tiltak. Vi utarbeider planer med ulik type kompleksitet og omfang, alt fra planer med konsekvensutredning til planendringer etter forenklet prosess, og vi kan også bistå med ulike utredninger som ROS-analyse, mobilitetsplan og VA-rammeplan. I planarbeidet fokuserer vi på tydelig prosessledelse, dialog med offentlige myndigheter og instanser, og koordinering av ulike fagområder for å sikre robuste og gjennomførbare planer i tråd med overordnet plan-/rammeverk og oppdragsgivers forventning.

Vi utarbeider

 • Detaljreguleringsplaner
 • Områdeplaner
 • Planprogram og konsekvensutredning
 • Utredningsarbeid som ROS-analyse, mobilitetsplan og VA-rammeplan
 • Mulighetsstudier
 • Ansvarlig søker

Kontaktperson

Landskap

I samarbeid med Eika Landskap utfører vi tjenester innenfor landskapsarkitektur for ulike typer tiltak og områder. Vi har erfaring med planer for utforming av gate og byrom, grøntarealer, nærmiljøanlegg, gravplasser og minnelunder og uteområder for private og offentlige bygg, samt stedsanalyser og andre typer utredningsarbeid.

I vårt arbeid har vi fokus på funksjon og formgivning, terrengtilpasning, vegetasjon og materialbruk, universell utforming og tekniske løsninger.

Vi tilbyr utarbeidelse av

 • Utomhusplaner
 • Stedsanalyser/utredninger
 • Planteplan
 • Skjøtselsplan
 • Grøntplaner

Kontaktperson

Astrid NorlandLandskapsarkitekt MNLA

Vann og avløp

Vi tilbyr tjenester innen vann og avløpsteknikk. Vi utarbeider tekniske planer for vann og avløp, overvannshåndtering og utfører hydrauliske beregninger for mindre nedslagsfelt.

Ved detaljprosjektering er vi opptatt av god prosesstyring, dialog med offentlige myndigheter, tverrfaglig koordinering og samhandling med andre rådgivere.

Vi tilbyr utarbeidelse av

 • Detaljplaner for vann og avløp
 • Overvannsberegninger og løsninger for overvannshåndtering
 • VA-rammeplan
 • Hydrauliske simuleringer for mindre nedslagsfelt

Kontaktperson

Samferdsel

Vi gjør planlegging og detaljprosjektering av samferdselsprosjekter og kommunalteknikk og utarbeider reguleringsplaner og tekniske planer for veg og gater. Vårt hovedfokus er å utarbeide gode løsninger som ivaretar trafikksikkerhet, fremkommelighet og krav til universell utforming. Vi har erfaring fra både små og store samferdselsprosjekter i forskjellige detaljeringsgrader. Vårt tverrfaglige team jobber tett sammen for å finne de beste løsningene for hvert prosjekt.

Vi tilbyr utarbeidelse av

 • Vegplaner
 • Skiltplaner
 • Trafikkvurdering
 • Rådgivning i ide- og utviklingsfase
 • Oppfølging byggetid

Kontaktperson

Brann og risiko

Vi bistår gjerne med brannrådgivning og kan ta ansvar for både større og mindre byggetiltak med brannkonsept opp til tiltaksklasse 3. Vi utarbeider også rømningsplaner, evakueringsplaner og branntekniske vurderinger gjennom alle byggets faser, helt fra tidlig planlegging til bruk og renovering. Vi tilbyr også tjenester innen risikofaget og kan her bistå med blant annet risikovurderinger, spredningsanalyser, ROS-analyser, og konsekvensanalyser.

Tjenester vi tilbyr

 • Brannkonsept opp til høyeste tiltaksklasse
 • Uavhengig kontroll brannkonsept opp til høyeste tiltaksklasse
 • Brannstrategi og tidligfase vurdering
 • Brann- og rømningsmodellering
 • Rømningsplaner og evakueringsplaner
 • Brannteknisk rådgivning, og bistand med branntekniske vurderinger
 • Bistand til detaljprosjektering og utførelse
 • Tilsyn og kontroll av utførelse
 • Risiko-, sårbarhets-, og konsekvensanalyser
 • Spredningsanalyse

Kontaktperson

Vidar KristoffersenAvdelingsleder Brann og risiko

Eiendomsrådgivning

Våre eiendomsspesialister i Stavanger og Oslo har bakgrunn som jordskiftekandidat og jurist og har lang erfaring fra offentlige og private aktører. Vi påtar oss både store og små oppgaver for alle typer kunder. Vi fokuserer på god kvalitet til riktig tid og våre engasjerte rådgivere bidrar gjerne tidlig i prosjekter for å ivareta deg som kunde på en god måte.

Ytelser

 • Grunn og rettighetserverv
 • Grunnerverv og ekspropriasjonsprosesser
 • Beregning og vurdering av erstatning
 • Eiendomsutvikling tidlig fase
 • Rettigheter og rådighetsbegrensning på fast eiendom
 • Eiendomsutforming med fradeling, sammenføyning og arealoverføring
 • Utbyggingsavtaler
 • Grunneiersamarbeid
 • Verdivurdering av skogeiendom
 • Refusjon etter Plan og bygningsloven
 • Momsrefusjon ved utbygging av offentlig infrastruktur
 • Markeds og verdivurderinger
 • Utviklingsideer og mulighetsstudier
 • Tomtesøk
 • Seksjonering
 • Basestasjoner for telekommunikasjon
 • Annen eiendomsjuridisk rådgivning

Kontaktperson

Dag Ove SøvikJurist / seniorrådgiver eiendom

Prosjekter

Rehabilitering av gruvedammer
Rehabilitering av gruvedammerProsjektadministrasjon
 • Titania AS
 • Rehabilitering av Dam 1, Dam 5 og Dam 6, samt bygging av ny anleggsvei
 • Etablering av deponivoller inne i magasinet
 • Involvert personell: Bjørnar Rettedal, Armand Skandsen, Kjell Magne Ommedal
 • Roller i prosjektet: Prosjektleder, SHA-koordinator
Kiwi Lundehaugen
Kiwi LundehaugenProsjektadministrasjon
 • NorgesGruppen AS
 • Ferdigstilt: Oktober 2019
 • Nybygg, Kiwi miljøbygg med Kielsteg treelementer
 • Involvert personell: Odd Halvorsen og Espen Kleppa
 • Roller i prosjektet: Byggherrerepresentant og KU
Kiwi Sunde
Kiwi SundeProsjektadministrasjon
 • NorgesGruppen AS
 • Ferdigstilt: Desember 2019
 • Oppgradering av fasade og varemottak + nytt inngangsparti
 • Involvert personell: Odd Halvorsen og Espen Kleppa
 • Roller i prosjektet: Byggherrerepresentant og Byggeledelse, KU
Lyse – Fagrafjell (Statnett)
Lyse – Fagrafjell (Statnett)Prosjektadministrasjon
 • Statnett
 • Planlagt ferdigstilt: 2023/2024
 • Utbygging av ny sentralnettledning fra Lysebotn, via Seldalsheia i Sandnes, til Fagrafjell
 • Involvert personell: Dag Ove Søvik og Oddbjørn Fåland
 • Roller i prosjektet: Delprosjektleder, Grunnerverv og KU
Stavanger domkirke
Stavanger domkirkeProsjektadministrasjon
 • Stavanger Kommune
 • Planlagt ferdigstilt: 2025
 • Rehabilitering av bygg og skifte av totale tekniske anlegg innvendig
 • Involvert personell: Bengt Frantzen og Espen Kleppa
 • Roller i prosjektet: Byggeleder og KU
SUS 2023
SUS 2023Prosjektadministrasjon
 • Helse Stavanger HF
 • Planlagt ferdigstilt: 2023
 • Utbygging av nytt universitetssykehus i Stavanger
 • Involvert personell: Kirsti Gerhardsen og Ragnhild Mirjam Bø
 • Roller i prosjektet: HMS Leder og Byggleder Logistikk
Andre bolk Prosjektnavn
Andre bolk ProsjektnavnFagområde 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque feugiat orci eget aliquam laoreet. Morbi euismod eleifend nisi et laoreet. Duis eros magna, pharetra sit amet hendrerit nec, iaculis vel ligula.

 • Lorem ipsum dolor sit amet.
Prosjektnavn
ProsjektnavnFagområde 1
Duis vel neque leo. Nam elementum, nisi sit amet rhoncus posuere, magna felis accumsan urna, et varius nisi enim id ipsum. Cras in nisi mollis, hendrerit augue eu, mollis arcu. Aliquam iaculis ligula eu nisl efficitur facilisis. Vivamus elit felis, suscipit sit amet hendrerit quis, convallis ut odio.
Prosjektnavn
ProsjektnavnFagområde 4
Etiam sagittis enim elit, vitae tempor odio suscipit in. Nam id venenatis magna, sed convallis justo. Fusce in velit neque. Praesent eu mi a mi viverra interdum.
Prosjektnavn
ProsjektnavnFagområde 3
Curabitur scelerisque fringilla purus et ultrices. Pellentesque venenatis enim metus, eget auctor ex lacinia eget. Sed blandit sem odio, sit amet malesuada augue imperdiet eu. Phasellus convallis ipsum sit amet ligula tincidunt, at varius leo consequat.

 • Lorem ipsum dolor sit amet.
Prosjektnavn
ProsjektnavnFagområde 1
Duis vel neque leo. Nam elementum, nisi sit amet rhoncus posuere, magna felis accumsan urna, et varius nisi enim id ipsum. Cras in nisi mollis, hendrerit augue eu, mollis arcu. Aliquam iaculis ligula eu nisl efficitur facilisis. Vivamus elit felis, suscipit sit amet hendrerit quis, convallis ut odio.
Prosjektnavn
ProsjektnavnFagområde 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque feugiat orci eget aliquam laoreet. Morbi euismod eleifend nisi et laoreet. Duis eros magna, pharetra sit amet hendrerit nec, iaculis vel ligula.

 • Lorem ipsum dolor sit amet.
Tredje bolk Prosjektnavn
Tredje bolk ProsjektnavnFagområde 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque feugiat orci eget aliquam laoreet. Morbi euismod eleifend nisi et laoreet. Duis eros magna, pharetra sit amet hendrerit nec, iaculis vel ligula.

 • Lorem ipsum dolor sit amet.
Prosjektnavn
ProsjektnavnFagområde 3
Curabitur scelerisque fringilla purus et ultrices. Pellentesque venenatis enim metus, eget auctor ex lacinia eget. Sed blandit sem odio, sit amet malesuada augue imperdiet eu. Phasellus convallis ipsum sit amet ligula tincidunt, at varius leo consequat.

 • Lorem ipsum dolor sit amet.
Prosjektnavn
ProsjektnavnFagområde 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque feugiat orci eget aliquam laoreet. Morbi euismod eleifend nisi et laoreet. Duis eros magna, pharetra sit amet hendrerit nec, iaculis vel ligula.

 • Lorem ipsum dolor sit amet.
Prosjektnavn
ProsjektnavnFagområde 1
Duis vel neque leo. Nam elementum, nisi sit amet rhoncus posuere, magna felis accumsan urna, et varius nisi enim id ipsum. Cras in nisi mollis, hendrerit augue eu, mollis arcu. Aliquam iaculis ligula eu nisl efficitur facilisis. Vivamus elit felis, suscipit sit amet hendrerit quis, convallis ut odio.

Notat til utvikler: Denne kolonnen er skjult. Fjern klassen fra kolonnen for å vise knappen og muliggjøre innlastning av resterende bolker med prosjekter. Slett også denne text blocken.

Kontakt oss

Øyvind AarreLeder Bygg, anlegg og infrastruktur
oyvind.aarre@headenergy.no
+47 456 07 053
Sindre BøeLeder Plan og prosjektering
sindre.boe@headenergy.no
+47 986 52 288
Øystein BøeSalgsansvarlig
oystein.boe@headenergy.no
+47 993 93 299
Bengt FrantzenAvdelingsleder Prosjektadministrasjon
bengt.frantzen@headenergy.no
+47 909 50 665
Vidar KristoffersenAvdelingsleder Brann og risiko
vidar.kristoffersen@headenergy.no
+47 976 31 013
Eva Kaldestad EsbensenAvdelingsleder Arealplanlegging og landskap
eva.esbensen@headenergy.no
+47 959 29 983
Odd HalvorsenEiendom / Prosjektutvikling
odd.halvorsen@headenergy.no
+47 913 80 912
Dag Ove SøvikJurist / seniorrådgiver eiendom
dag.ove.sovik@headenergy.no
+47 948 27 015
Christer SmolkaAnskaffelses- og Byggesaksrådgiver
christer.smolka@headenergy.no
+47 918 02 512

Vi er stadig på jakt etter dyktige medarbeidere. Ta kontakt med oss eller se våre ledige stillinger.